Kittiwakes nesting on a sea stack

Kittiwakes nesting on a sea stack
>